Podmienky používania

Užívaním týchto stránok súhlasíte s týmito podmienkami.

Ak s nasledujúcimi podmienkami nesúhlasíte, nepoužívajte túto webovú lokalitu.

Niektoré právne obmedzenia úvodné ustanovenia

Spoločnosť Computer MCL Brno, spol. s ro, prevádzkovateľ webového servera cognito.cz, vám dáva oprávnenie prezerať a sťahovať materiály z tohto webového servera výhradne pre vaše osobné nekomerčné použitie a za predpokladu, že všetky doložky týkajúce sa autorských a iných vlastníckych práv, ktoré sú súčasťou pôvodných materiálov, vo všetkých kópiách týchto matertiálů. Materiály, ktoré sa nachádzajú na tomto webovom serveri, nesmiete v žiadnom prípade upravovať, reprodukovať alebo verejne vystavovať, predvádzať či šíriť alebo inak používať pre akýkoľvek verejný či komerčný účel. Akékoľvek užívanie týchto materiálov na akomkoľvek inom webovom serveri alebo v inom sieťovom prostredí pre akékoľvek účely je zakázané. Materiály na tomto webovom serveri sú chránené autorským právom a akékoľvek ich neoprávnené použitie môže znamenať porušenie zákonov o autorských právach, zákonov o ochranných známkach a iných zákonov. Ak porušíte ktorúkoľvek z týchto podmienok, vaše oprávnenie používať tento webový server je automaticky ukončené a vy musíte ihneď zničiť všetky materiály, ktoré ste si stiahli alebo vytlačili.

Odmietnutie zodpovednosti

Materiály (vrátane všetkého softvéru) a služby poskytované na tomto webovom serveri sú poskytované "tak, ako sú", tzn. bez záruk akéhokoľvek druhu, vrátane záruk predajnosti, vhodnosti pre konkrétny účel či neporušovanie duševného vlastníctva. Záväzky spoločnosti Computer MCL Brno, spol. s r.o. týkajúce sa poskytovaných služieb sú určené výhradne zmluvami, na základe ktorých sú poskytované. Spoločnosť Computer MCL Brno, spol. s r.o. ďalej neručí za správnosť a úplnosť materiálov, softvéru a služieb na tomto webovom serveri. Computer MCL Brno, spol. s r.o. môže kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia vykonávať zmeny v materiáloch na tomto webovom serveri alebo zmeny služieb a cien v týchto materiáloch popísaných. Materiály a služby na tomto webovom serveri nemusia byť aktuálne a spoločnosť Computer MCL Brno, spol. s r.o. sa nezaväzuje, že bude materiály a služby na tomto webovom serveri aktualizovať.

Obmedzenie zodpovednosti

Spoločnosť Computer MCL Brno, spol. s ro, jej dodávatelia ani iné tretie strany spomenuté na tomto webovom serveri nebudú v žiadnom prípade zodpovedať za žiadne škody akéhokoľvek druhu (vrátane, ale bez obmedzenia, tých škôd, ktoré sú dôsledkom ušlých ziskov, straty dát alebo prerušenia obchodov) spôsobené užívaním, neschopnosťou užívať alebo na základe výsledkov používania tohto webového servera, akéhokoľvek servera, na ktorý tento server odkazuje, alebo materiálov a informácií obsiahnutých na ktoromkoľvek alebo na všetkých webových serveroch, či už na základe záruky, zmluvy, deliktu alebo akýchkoľvek právnych teórií a bez ohľadu na to , či spoločnosť Computer MCL Brno, spol. s r.o. bola alebo nebola na možnosť vzniku takýchto škôd upozornená. Ak používanie materiálov, informácií, či služieb z tohto webového servera bude mať za následok nutnosť údržby, nastavenia alebo opravy zariadenia či dát, ponesiete všetky náklady s tým spojené.

Podmienky, ktorými sa užívateľ podriaďuje

Spoločnosť Computer MCL Brno, spol. s r.o. od vás prostredníctvom tohto webového servera nechce prijímať dôverné ani chránené informácie. Akékoľvek materiály, informácie alebo iné oznámenia, ktorá prenesiete alebo zašlite na tento webový server, nebudú považované za dôverné ani za chránené. Spoločnosť Computer MCL Brno, spol. s r.o. nebude mať k takýmto oznámením žiadne záväzky. Spoločnosť Computer MCL Brno, spol. s r.o. a osoby ňou poverené budú môcť kopírovať, zverejňovať, šíriť a inak používať všetky také oznámenie, vyobrazenia, zvuky, texty a iné súčasti pre akékoľvek komerčné či nekomerčné účely.

Sledovanie prevádzky webového servera

Spoločnosť Computer MCL Brno, spol. s r.o. bude v záujme udržania požadovaných kvalitatívnych parametrov tohto webového servera a poskytovaných služieb av súvislosti s technologickou povahou prevádzky siete Internet monitoroval prevádzku svojich DNS, webových, databázových a poštových serverov vrátane IP adries počítačov kontaktujúci pomocou celosvetovej počítačovej siete Internet tieto servery a ďalej bude tieto informácie archivovať a vyhodnocovať, najmä z dôvodov technického zabezpečenia prevádzky tohto webového servera a rozširovanie jeho služieb podľa ich skutočného využitia.

Použitie súborov cookie

Tento webový server zasiela na osobné počítače užívateľov tohto webového servera súbory cookie (pokiaľ užívateľ prijímanie týchto súborov povolil vo svojom prehliadači internetových stránok), alebo tieto súbory z týchto počítačov číta, ak užívateľ tento webový server už niekedy v minulosti navštívil. Jedným z dôvodov využívania súborov cookie je pomoc pri zbere štatistických údajov o návštevnosti tohto webového servera podľa vyššie uvedeného popisu. Tieto informácie nikdy nie sú spojené s osobnými údajmi.

Prijímanie súborov cookie z tohto webového servera možno zakázať priamo vo vašom prehliadači internetových stránok takto:

Microsoft ® Internet Explorer ®: www.microsoft.com / info / sk / cookies.htm

Odkazy na webové servery tretích strán

Môžete vytvárať odkazy na tento webový server z iných webových serverov, musíte však dodržať nasledujúce podmienky:

odkazy môžu odkazovať na obsah tohto webového servera, ale nesmie ho replikovať
odkazy by nemali vytvárať zdanie prostredia prehliadača alebo okraja okolo obsahu tohto webového servera
nemali by naznačovať, že spoločnosť Computer MCL Brno, spol. s r.o. schvaľuje danej stránky alebo produkty
nemali by nesprávne prezentovať vzťah k spoločnosti Computer MCL Brno, spol. s r.o.
nemali by prezentovať nepravdivé informácie o službách spoločnosti Computer MCL Brno, spol. s r.o.
nemali by obsahovať obsah, ktorý by mohol byť vykladaný ako nechutný, urážlivý alebo kontroverzný
mali by obsahovať obsah vhodný pre všetky vekové skupiny.

Ochranné známky

Tu uvedené produkty a názvy spoločností môžu byť ochrannými známkami alebo servisnými známkami príslušných vlastníkov.


Objednávky

Informace o stavu zpracování zakázky hledejte zde:

Online ověření stavu objednávky
Zadání čísla voucheru

 

 Nedaří se odeslat zakázku pomocí AlbumMakeru? Nahrajte soubory zde:

Nahrání souborů


Obálky, masky, rámčeky a nápoveda


Novinky
Den dětí

Krásný den přejeme :). Za pár dní budou mít naše milé ratolesti svůj den :). A všichni dobře víme, že KDO SI HRAJE NEZLOBÍ! Vytvořte svým dětem k Mezinárodnímu dni dětí puzzle, pexeso nebo Černého Petra! Akce platí až do 12.6.2016. Pro získání…Kontakty
Emailová adresa: info@mcl.cz Webové stránky: www.fotoknihy-mcl.sk