Ochrana osobných údajov

Je v záujme spoločnosti Computer MCL Brno, spol. s r.o. chrániť vaše súkromie. Skôr než prostredníctvom tohto webu poskytnete akékoľvek osobné údaje, prečítajte si prosím nasledujúce informácie.

Poskytnutím osobných údajov vyslovuje poskytovateľ - subjekt údajov - súhlas so spracovaním týchto údajov správcom údajov - spoločnosťou Computer MCL Brno, spol. s r.o.

Computer MCL Brno, spol. s r.o. zaručuje, že vaše osobné údaje nebudú predané na spracovanie tretej strane a budú zabezpečené proti prístupu neoprávnených osôb. K vašim osobným údajom má v našej spoločnosti prístup obmedzený okruh poverených osôb.

S vašimi osobnými údajmi bude nakladané iba spôsobom zodpovedajúcim príslušným ustanoveniam zák. č 101/2000 sb. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, a to výhradne na tieto účely:

  1. spracovanie štatistických dát
  2. archívnictvo vedené na základe zákona
  3. ponúkania obchodu alebo služieb subjektom údajov
  4. kontaktovanie subjektu za účelom ponuky spolupráce
  5. kontaktovanie subjetku vo veci súťaže organizované správcom údajov.

Spoločnosť Computer MCL Brno, spol. s r.o. je oprávnená poskytnúť akékoľvek dostupné informácie o vašej osobe orgánom činným v trestnom konaní.


Objednávky

Informace o stavu zpracování zakázky hledejte zde:

Online ověření stavu objednávky
Zadání čísla voucheru

 

 Nedaří se odeslat zakázku pomocí AlbumMakeru? Nahrajte soubory zde:

Nahrání souborů


Obálky, masky, rámčeky a nápoveda


Novinky
Den dětí

Krásný den přejeme :). Za pár dní budou mít naše milé ratolesti svůj den :). A všichni dobře víme, že KDO SI HRAJE NEZLOBÍ! Vytvořte svým dětem k Mezinárodnímu dni dětí puzzle, pexeso nebo Černého Petra! Akce platí až do 12.6.2016. Pro získání…Kontakty
Emailová adresa: info@mcl.cz Webové stránky: www.fotoknihy-mcl.sk